Yetkinlik & Belgeler

  1. Anasayfa
  2. Yetkinlik & Belgeler

Ulaştırma Bakanlığı’nın yük taşımacılığı yapacaklar için zorunlu kıldığı yetki belgeleri K belgeleri olarak adlandırılır. K belgeleri, K1, K2 ve K3 olarak sınıflandırılır.

Türkiye’nin illerinden herhangi birinde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Ziraat Odası’na kayıtlı olup kamyonet, kamyon, çekici, römork ve yarı römork araç sahipleri olanlar K belgesi ile yükümlü tutulur.

K1 belgesi nedir?

K1 belgesi, sahip olduğu araç veya araçlarla ticari olarak taşımacılık yapmak isteyenlerin sahip olması gereken yetki belgesi olup sadece gerçek ve tüzel kişiliklere verilir. Adi ortaklık vasfındaki şirketler K belgeleri alamaz. 3’üncü şahıslar üzerine kayıtlı araçlar için bu belge alınamaz. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları, tüzel kişilerin ise 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekir.

K1 belgesi tonaj sınırı belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.

K1 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde şu nitelik ve şartlar aranır:
  • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmak
  • 66 yaşından gün almamış olmak
  • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının ilgili eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmak
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı özgürlüğü kısıtlayan ceza almamış olmak
  • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduğunu kanıtlayan sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almak